top of page

ÇALIŞMA İLKELERİ

 

Gizlilik ve Mahremiyet: Seanslar butik bir ortamda yürütülür. Randevular farklı danışanların birbirleriyle karşılaşmayacaklari bir sistemde düzenlenir. Psikologla birebir ilişki esastır. Bu doğrultuda randevular psikoloğun kendisi tarafından size bildirilir. Bilgi formları kendisi tarafından size iletilir ve sizden teslim alınır. Psikolog-danışan (çocuk ve aile) arasında üçüncü bir kişi bulunmaz. Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılmaz. Okul ile yapılacak görüşmeler her zaman ailenin bilgilendirilmesinden sonra yapılır. Ailenin izin verdiği ve okulun kabul ettiği sürece çocuğun faydası ve mahremiyeti her zaman göz önünde bulundurularak süreç yürütülür.

Sadece danışanın ihtiyacı doğrultusunda değerlendirme yapılır: Gerekli olmadıkça aileye ek maddi yük getirecek test uygulamaları yapılmaz. Her zaman, birden fazla değerlendirme aracının en ekonomik şekilde çocuğun faydası ön planda tutularak kullanılması hedeflenir.

Danışanlar arasında ırk, din, cinsiyet ve anlayış ayrımcılığı yapılmaz: Psikolojik ve pedagojik hizmetler Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak verilir. Her ailenin kendine özgü kültürel değerleri doğrultusunda süreç yapılandırılır. Esas olan danışanların kendilerini tanımladıkları kültürel sistem içerisinde verilen psikolojik hizmetlerin anlam kazanmasıdır.

Başka uzmanlara yönlendirme: Başka bir uzmanlık alanına ihtiyaç duyulması halinde  (psikiyatri, nöroloji, vb.) danışan bilgilendirilerek yönlendirilir. Bazı durumlarda farklı alanlarda uzmanlığı olan psikologlarla işbirliği yapılır.

GÜVENİLİR, AYRICALIKLI  

SİZE ÖZEL BUTİK HİZMET

ÇALIŞMA SİSTEMİ

 

1- İletişim formu veya e-posta ile başvuru: Danışan veya ebeveyni danışmanlık hizmeti almak istediği konuyu internet ortamı üzerinden kısaca açıklayarak başvurur.

 

2- 36 saat içinde uzmanlık alanına uygun olup olmadığına dair geri bildirim: Yapılan başvuru doğrultusunda uzman 36 saat içersinde, başvuru sahibinin tercihine göre e-posta veya telefon ile geri bildirim vererek danışanın ihtiyaçlarına yönelik uygun hizmet sağlayıp sağlayamacağı konusunda bilgilendirme yapar. Gerekli durumlarda farklı uzmanlara yönlendirme yapabilir.

 

3- Bilgilendirilmiş onam ve ön görüşme formu gönderimi: Randevu günü ve saatinin belirlenmesinden sonra başvuru sahibine e-posta ile iki form gönderilir. Bilgilendirilmiş onay formu bir nevi danışmanlık sözleşemesi olarak nitelendirilebilir. Bu formda süreçle ilgili detaylar açıklanmaktadır. Görüşmeler başvuru sahibinin bu formu imzalamasından sonra yapılır. Ön görüşme formu ise danışanın özelliklerine göre iki ebeveyn tarafından beraber veya ayrı ayrı doldurulabilir. İlk görüşme öncesinde bu form doldurulmuş şekilde uzmana iletilmiş olmalıdır. 

 

4- Değerlendirme süreci: Danışanın özellikleri doğrultusunda ilk 3-4 görüşme değerlendirme seansları olarak planlanır. Her bir seans 50 dakikadır. İlk görüşme aile görüşmesidir. İkinci görüşme çocuk değerlendirme görüşmesi, üçüncü görüşme okul ziyareti ve son görüşme de aileye geri bildirim verme görüşmesi olarak yapılandırılır. Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda çocuk değerlendirme görüşmesi iki seans olabilir ya da okulun durumuna göre seans sıraları değişkenlik gösterebilir. Değerlendirme sürecinde gözlem, görüşme, projektif teknikler ve objektif testler ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılır.

 

5- Yeniden öğrenme (müdahale) planı ve süreci: Değerlendirme seansları sonrasında danışan ile ilgili elde edilen veriler ışığında uzman görüşü başvuru sahipleriyle paylaşılır. Danışmanlık süreci sonunda ulaşılması beklenen hedefler konusunda uzlaşılır. Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması uygun görülen yöntemler anne-baba-okul-uzman işbirliği içersinde uygulanır.

 

6- Oyun terapisi ve geri bildirim süreci: Oyun terapisinin kullanıldığı süreçlerde her 3 seans oyun terapisi sonrası, 1 seans aile geri bildirim görüşmesi olarak planlanır. Oyun terapisinin etkilerinin ortaya çıkmasını görmek için ortalama 10-12 seans oyun terapisi öngörülür. Bazı durumlarda bu süre uzayabilmektedir.

 

7- Bellirli aralıklarla takip: Değerlendirme sonrası belirlenmiş hedeflere ulaştıktan sonra danışanın gelişimi ve psikolojik sağlığı aralıklarla (3 ay, 6 ay, 1 sene) takip edilir. Böylece psikolojik ve pedagojik gelişim sürecinin sürekliliği sağlanır.

 

8- Sürecin sonlandırılması: Psikolojik ve pedagojik hizmet sağlama süreci anne-baba ile uzmanın ortak kararı doğrultusunda danışanın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak önceden planlanmış bir şekilde sonlandırılır.

bottom of page