top of page

Psk. Dr. Billur Çakırer

 

Psk. Dr. H. Billur Çakırer’in farklı kültürlerin eğitim ortamlarıyla ilk tanışması, 13 yaşında İngiltere’de gittiği yaz okuluyla oldu. 16 yaşında ABD’de AFS  (Kültürlerarası Değişim Programı) ile yaşadığı 1 yıllık lise deneyimi ise farklı kültürlerin yaşamı nasıl renklendirdiğini görmesini sağlayarak, hayatını ve yaşam felsefesini değiştirdi. 2000 yılında F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden mezun oldu.Oyunun çocuklar üzerindeki gücüyle tanışması ise 2002’de İspanya’da gönüllü olarak yer aldığı, İspanyol çocuklar ile Roman çocukların entegrasyonunu sağlamak için oyunun kullanıldığı projede oldu.


2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan 3 gün sonra kendisini Dominik Cumhuriyeti’nde UNICEF’te buldu. Burada 3,5 aylık toplumsal gelişim stajı sırasında “Çocuk Dostu Belediyeler Projesi” kapsamında görev aldı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gençlerle ilgili farklı projelerde proje asistanı, gönüllüler sorumlusu olarak çalıştı, formal olmayan eğitim uygulamalarında uygulayıcı oldu.


2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisans yapmaya başladı. Bilimsel hazırlık sürecinde eğitim alanıyla ilgili temel bilgileri edindi. 2006 yılında Erasmus Bursu ile Lizbon Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Fakültesi’nden Eğitim Programları ve Çocuk-Ergen Klinik Psikolojisi alanlarında dersler aldı.

2005-2007 yılları arasında Avrupa Konseyi’nin Demokratik Liderlik Programı'na katılımcı oldu. İnsan hakları, liderlik ve çatışma yönetimi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında eğitimlere katıldı. 2006 yılında YÖRET Vakfı ve CIPUSA’in ortaklaşa yürüttüğü Toplumsal Liderlik Projesi kapsamına A.B.D.’nin Ohio Eyaletinde 1 ay boyunca sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında çalışan kurumlarda çeşitli eğitimler aldı ve gözlemci olarak yer aldı.

IMG_20190528_215917.jpg

OYNUYORUM,

O HALDE VARIM!

2007’de Portekiz’den döndükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki programı bırakıp, Barselona Üniversitesi’nde Üniversiteler Arası Eğitim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'na başladı. Program sürecinde çok kültürlülük, bütünleştirici (kapsayıcı) eğitim, oyunla öğrenme, sosyal yapılandırmacı öğrenme kuramı ve okul öncesi eğitim üzerine uzmanlaştı.

2009’da Barselona Autonoma Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi alanında başladığı doktora çalışmalarını 2014’te “Çok Kültürlü Ana Sınıflarında Bütünleştirici Eğitim Aracı Olarak Oyun” başlıklı teziyle tamamladı. Bütünleştirici eğitim, oyun temelli öğrenme, oyun köşeleri çok kültürlü sınıflarda oyunun eğitim aracı olarak kullanımı hakkında uluslararası kongrelerde sunumlar yapmış ve makaleleri yayımlanmıştır.

Barselona’daki 6,5 senelik hayatı boyunca birçok okulda anaokulu ve ilkokul 1. kademe öğrencilerine eğlenceli İngilizce dersi vermiştir. 100 saat teorik 150 saat pratik eğitim sonrasında bitirme tezini kapsayan bir eğitim sürecinden geçtikten sonra Katalunya Hükümeti’nin verdiği Boş Zamanları Değerlendirme Gözetmenliği (Monitora de Tiempo de Ocio) ehliyetini almaya hak kazanmıştır. Bu eğitimi sürecinde sosyal olarak dezavantajlı ve risk altındaki çocuklarla çalışan yerel bir STK’da 3-5 yaş grubuyla ağırlıklı olarak oyun köşelerinde uygulayıcı olarak çalışmıştır.

Oyun Terapisi serüvenine 2007’de İzmir Halime Odağ Vakfı’nda Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Bahar Gökler’den aldığı eğitim ile başlamıştır. 2014 yılında, Bengi Semerci Enstitüsü bünyesinde açılan Prof. Dr. Bengi Semerci, Prof. ve Dr. Ferhunde Öktem ve Doç. Dr. Sait Uluç tarafından verilen 50 saat teorik 10 saat Süpervizyonu kapsayan “Oyun Terapisi Eğitimini” tamamlamıştır. Dr. Shlomo Ariel tarafından verilen 16 saatlik Aile Oyun Terapisi atölyesine, Dr. Sue Jennings'in yürüttüğü 16 saatlik Oyun Terapisi Uygulamaları atölyesine ,Ann-Beckley Forest tarafından verilen 16 saatlik Oyun Terapisi Atölyesine ve Leigh Povia tarafından yürütülmüş 8 saatlik Oyun Terapisi Uygulamaları eğitimine katılmıştır. Sürekli eğitiminin bir parçası olarak çeşitli Amerikalı oyun terapistlerin webinarlarını düzenli olarak takip etmektedir. Halen Dr. Sue Jennings tarafından yürütülen, İngiltere merkezli NöroDramatik Oyun diploma programına yarı burslu olarak devam etmektedir. 

Akademik hayata atılmadan önce özel okul öncesi eğitim kurumlarında psikologluk, oyun grubu gözlemciliği, yarı zamanlı İngilizce ve İspanyolca öğretmenliği yapmıştır. Kidzania İstanbul’un açılış sürecinde oyun alanlarının içerik sorumlusu olarak çalışmıştır.

2015-2021 yılları arasında K.K.T.C., Türkiye ve İspanya'da bir çok özel üniversitede Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyelerindeki çeşitli bölümlerde Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dersler verip yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak akademik görevlerini yerine getirmiştir. Günümüzde sadece Kadıköy'deki ofisinde ve çevrimiçi platformlarda (skype, meet vs.) 3-12 yaş grubundaki çocuklara eğitim yönelimli, çocuk odaklı psikolojik ve pedagojik değerlendirme, gelişim takibi yapmakta; oyun terapisti olarak çocuklara kendilerini gerçekleştirmelerine destek vermektedir. Ayrıca ebeveynlere çocuk merkezli aile danışmanı olarak hizmet vermektedir. Alanda çalışan uzmanlara yönelik mesleki eğitimler düzenlemekte, kurumlara çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında danışmanlık ve seminerler vermektedir. Farklı dijital platformlarda psikoloji ve eğitim temalı yazıları yayımlanmaktadır.

Profesyonel Profili:Linkedin

Akademik Profili: Academia

Tavsiyeediyorum.com Profili: Doktor Psikolog H. Billur Çakırer

ALDIĞI EĞİTİMLER (2013'ten İtibaren)

Live Online Diploma in Neuro-Dramatic-Play
Dr. Sue Jennings

4 Eylül 2021-Günümüz
7 Modül (42 saat teorik ve uygulama), 10,5 saat Tutorial


Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
21 Eylül 2020-15 Şubat 2021
300 saat teorik, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyon


Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi ve Uygulayıcı Programı

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
13 -1 4 Ocak 2018,03-04 Eylül 2020, 05-06 Kasım 2020
3 Modül, 48 Saat Teorik ve Pratik

Çocuklu Ailelerle Çalışma Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez

28 Mayıs-18 Haziran 2020, 8 Saat, Çevrimiçi Eğitim.

Oyun Terapisi Uygulamaları

Leigh Povia, LCSW, RPT, BCN

14 Mart 2020, 8 Saat, Klinik Psikoloji ve Psikoterapiler Derneği organizasyonu, İstanbul.

Oyun Terapisi Workshop

Ann Beckley-Forest, LCSW-R, RPT-S

26-27 Ekim 2019, 16 Saat, Klinik Psikoloji ve Psikoterapiler Derneği ve Gelişim Psikoterapi Enstitüsü organizasyonu, İstanbul, Türkiye

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi Eğitimi

Christof Loose, PhD.

15-16 Şubat 2019

12 Saat. Teorik ve Uygulama. İstanbul

Şema terapinin çocuk ve ergenlerde klinik uygulamaları

Çocuk ve ergenler için şema terapide vaka kavramsallaştırma

Çocuklarla ilgili teknikler ve yöntemler

Ebeveynle ilgili teknikler ve yöntemler

Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi

Prof. Dr. Serap Özer

19-20-21-22 Ocak 2019. 24 saat. İstanbul.

Oyun Terapisi uygulamaları Workshop'u

Dr. Sue Jennings

Klinik Psikopatoloji ve Psikoterapiler Derneği organizasyonuyla

İstanbul

13-14 Ekim 2018

16 Saat

Yaratıcı Sanat Terapi tekniklerinin oyun terapisine dahil edilmesiyle ilgili uygulamalar, korku üzerinde çalışmalar.

Aile Oyun Terapisi

Dr. Shlomo Ariel

5-6 Mayıs 2018

16 Saat, teorik+uygulama

İlişki Psikoterapileri Enstitüsü, İstanbul.

Çocuk Resimlerinin Projektif Değerlendirilmesi

Uzm. Psk. Funda Akkapulu

Machover'in Bir İnsan Çiz testi, Ağaç Çizim testi, Tılsımlı Aile Çizim testi ve Kinetik Aile Çizim testinin uygulanması psikoanalitik kuram temelinde yorumlanması eğitimi.

Ekim 2017-Haziran 2018 arası

28 haftada toplam 56 saat.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği, İstanbul

Okul Öncesi Dönemde Duygu Düzenleme Beceri ve Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçme Aracı Uygulayıcı Eğitimi

Doç. Dr. Hülya Gülay Ogelman

19-20 Ağustos 2017

12 saat

Kim Psikoloji, İstanbul

Herkes için Oyun ve Oyuncak: Kapsayıcı Oyun

TD COST Action TD1309 Play for Children With Disabilities (Grant Received: 500 Euros)

18-21 Nisan 2017, Heerlen, Hollanda.

Teorik + Uygulamalı toplam 32 Saat.

Eğitimciler: 

Serenella Besio, University of Aosta Valley, Department of Human and Social Science (Italy): The importance of play and inclusive play

Daniela Bulgarelli, University of Aosta Valley, Department of Human and Social Science (Italy): Play development and types of play

Rianne Jansens, Zuyd University of Applied Sciences, Faculty of Healthcare (The Netherlands): Functional aspects of disabilities, in the framework of ICF-CY and  Activities and participation in play for children of disabilities (ICF-CY) 

Odile Perino, Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (France): Play, toys and low-technology

Andrea Bonarini, Politecnico di Milano, Department of Electronic Information and Bioengineering, (Italy): Play, toys and technology

Iolanda Iacono, Glitch Factory S.r. l. (Spin-off of the University of Siena) (Italy): Design and redesign toys and technologies

Noa Nitzan, Technology Center, Beit Issie Shapiro (Israel) (Israel):  Tablet & computer for providing play opportunities and User Experience and Digital Play 

ISST- Şema Terapi Temel Düzey Eğitim

7 Modül

27 Saat Kuramsal 16 Saat Uygulamalı,

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Şema Terapi Enstitüsü, İstanbul

Kasım 2016-Mayıs 2017

Terapide ve Günlük Yaşamda Hikayelerin Gücü

Prof. Dr. Jeffrey Kottler

9 Nisan 2017 - BÜMED, İstanbul

Öğrenme Güçlükleri Tanı Envanteri

2016 / 4 Saat

Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul, Türkiye

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Uygulama Eğitimi

2015 / 5 Saat (Uygulamalı)

Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, Türkiye

Mesleki Gelişim Uzmanlığı Sertifika Programı

2014-2015 / 1. ve 2. Modül

Yenilikçi Öğrenme Merkezi, İstanbul, Türkiye

Peri Masalları Testi

2014-2016 / Toplam 12 Oturum

Yrd. Doç. Dr. İrem Erdem Atak

Rorschach ve Projektif Testler Derneği, İstanbul, Türkiye

Oyun Terapisi

2013-2014 / 50 Saat Teorik, 10 Saat Süpervizyon

Bengi Semerci Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Bengi Semerci

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Doç. Dr. Sait Uluç

Please reload

bottom of page