top of page

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Kurumlara verilen danışmanlık hizmetleri eğitim kurumlarına ve diğer kurumlara verilen hizmetlere olarak iki şekilde değerlendirilebilir.

0-18 yaş grubuna hizmet veren okullara verilen danışmanlık alanları:

 

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında kurum içi psikolojik hizmetlerin yapılandırılması, sistematik şekle getirilmesi konusunda danışmanlık.

  • Oyun temelli eğitim programı yapılandırma, uygulama ve değerlendirme.

  • Kapsayıcı (bütünleştirici) eğitim programı yapılandırma, uygulama ve değerlendirme.

  • Farklı kültürden gelen öğrencileri ve öğretmenleri olan okullara kültürel çeşitliliği destekleyici danışmanlık hizmetleri.

  • Kurumların özel ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılan öğretmen, aile, öğrenci eğitim programları, atölyeler ve seminerler.

  • Kurumların verdiği öğrenme-öğretme hizmetlerini iyileştirmeye yönelik AR-GE hizmetleri.

 

Diğer kurumlara verilen danışmanlık hizmetleri:

  • Farklı kültürden gelen çalışanların ve onların ailelerinin kültürel adaptasyonu ve eğitim sistemiyle ilgili ihtiyaçlarını giderme konusunda danışmanlık.

  • Beyaz yakalı anne-babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini destekleyici seminerler, eğitimler, atölyeler.

  • Çocuk ve ailelere yönelik hizmet vermek isteyen her tür kuruma ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış eğitimsel ve psikolojik süreçlerle ilgili danışmanlık.

  • Kurumlarında eğitim programı geliştirmek ve uygulamak isteyen her tür kuruma öğrenme/öğretme metodolojisi konusunda pedagojik danışmanlık.

bottom of page